0312 417 72 30 psikolojidenizi@gmail.com Meşrutiyet Caddesi Sema Han No:11/20 Kızılay / ANKARA

Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

TESTLER

Psikolojinin insan sorunlarına getirdiği ilk ve belki de en önemli katkısı testler olmuştur.Testler; bireylerin zeka, yetenek, beceri, işlev, kişilik özellikleri gibi açıktan gözlenemeyen  unsurlarını belirli koşullara dayanarak ölçme ve değerlendirmeyi sağlarlar. Bireylerin önemli özelliklerinin sayısal olarak ortaya konmasını, karşılaştırma yapmayı, tahmin edebilmeyi sağlar.Bireylerin güçlü ve gizli kalmış özelliklerini olduğu kadar zayıf yönlerini de değerlendirmek için kullanılır.

Uygulayan ve değerlendiren uzmanın ilgili test konusundaki bilgi düzeyi ve deneyimi çok önemlidir. Aksi takdirde bu araçlar sadece araç olarak kalıp amaca ulaştırmadığı gibi danışma sürecinin içeriğinin, yönünün değişmesine de neden olabilir.

Uyguladığımız Test, Envanter ve Ölçekler :

ZEKA TESTİ 

WISC-R Zeka Testi : Bu konuda özel eğitim almış kişiler tarafından uygulanabilir. Uygulama kuralları karmaşıktır. Test sonuçlarının geçerli olması için yönergelere kesinlikle uyulması gerekir. 6-16 yaş arası çocuk ve ergenlere uygulanan geçerliliği en yüksek testlerden biridir.Herbiri genel zeka bölümünü oluşturan birden fazla yeteneği ölçer,sözel ve performans bölümlerinden oluşan 12 alt testi içerir. Sözel bölümde sözel anlama-kavrama gerektiren bilişsel etkinlerde çocuğun içerisinde bulunduğu yaş normlarına göre zihinsel gelişimi değerlendirilir.Performans böümlerinde de algısal organizasyon gerektiren etkinliklerdeki düzeyi değerlendirilir. Zeka bölümü hakkında yordama yapabilmemizin yanısıra, birebir gözlem yapılabimesinden dolayı davranış problemleri, ilerde oluşabilecek bozukluklar konusunda da fikir sahibi olmamızı sağlar. WISC – R zeka testi sonuçlariyla çocugunuzun zihinsel gelisimi hakkinda fikir sahibi olarak daha etkili önlemler alabilir ve olasi sorunlar konusunda erken önlem alma sansina sahip olacaksiniz.

KİŞİLİK ENVANTERLERİ

MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kisilik Envanteri)

Eysenck Kişilik Envanteri

Guilford- Zimmerman Mizaç Envanteri

Kişilik evvanterleri, bireyin kisisel ve toplumsal uyumunun objektif olarak degerlendirmeyi amaçlayan ölçeklerdir. Hastalik veya psikolojik sorun olup olmadigini ölçmenin yanısıra. genel olarak kisinin nasil biri oldugunu belirleyebilmekte, uygulanan kisinin normal kisilik özelliklerini de ortaya çikartabilmektedir. Bu kapsamda evlenmeyi düsünen çiftlerin birbirine kisilik olarak uygun olup olmadigini belirlemekte ya da ise alimlarda ise uygunlugu belirlemekte de kullanilabilmektedirler.

Kişilik Profili Çıkarma : Bireylerin arzuları, duygusal ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri, korkuları, hoşlandıkları / hoşlanmadıkları insan tipleri, strese tepkileri, gelişme ortamları hakkında fikir verir. 20 güçlü, 20 zayıf yanın ölçümlenmesiyle oluşturulur. Bireyin baskın yönü ve kişilik tipi hakkında genel yordama yapabilmeyi sağlar.

Aile Değerlendirme Ölçekleri : Ailenin problem çözme, rol paylaşımı, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış kontrolü gibi konularda nerelerde problem yaşadığını, öncelikli sorununu belirlemeye yardımcı ölçeklerdiR.

Birey – Durum Belirleme Ölçeklerirt

Depresyon ÖlçekleriDepresif Yükleme Biçimi ÖlçeğiBenlik Saygısı ÖlçeklerihÖzsaygı Envanterleriik PROJEKTİF TESTLER

C.A.T. TESTİ :  Değişik pozisyonlarda çizilmiş hayvanları içeren 10 karttan oluşmuştur. Kız, erkek 3-10 yaş arası tüm çocuklara uygulanabilir. C.A.T bir çocuk için çok önemli olan figürleri ve dürtüleri anlamamızı kolaylaştırmak amacıyla yaratılmıştır. Resimler özellikle beslenme problemleri ve genel olarak da oral problemler konusunda bilgi vermek; kardeş kıskançlığından kaynaklanan problemleri araştırmak; anne-baba figürlerine karşı tutumu ve bu figürlerin nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve bir çift (karı-koca) olarak anne-baba ile çocuğun ilişkilerini görmek üzere düzenlenmiştir.

Yine bunlarla ilişkili olarak, çocuğun agresyonu, yetişkinler dünyasındaki yeri, muhtemel bir mastürbasyonla ilişkin olarak da gece yalnız kalmaktan duyduğu korku, tuvalet eğitimi ve ailenin buna tepkisi hakkındaki fantezilerini görmek amaçlanmıştır.

T.A.T Testi : 41 karttan oluşan testte erkekler ve kadınlar için ayrı resimler, bir de boş kart vardır. Birey her resme ilişkin başı ve sonu olan, konulu bir öykü anlatmak zorundadır. Resimlerdeki kişilerin neler düşündüğünü ve hissettiğini de açıklanması istenir. Bunun sonucunda birey çoğu kez resimdeki karakterlerden biri ile özdeşim kurar ve öykü bireyin yaşantılarını yansıtır. Bu yolla bireyin duygu ve arzuları,kişilerarası ilişki dinamikleri ortaya çıkmış olur. CTT – Cümle Tamamlama Testleri: Birey tanima tekniklerinden biri olan ve projektif testler arasinda yer alan Cümle Tamamlama Testinin 8-16 yas arasi gruba uygulanan formu ve yetiskinlere uygulanan formu olmak üzere iki ayri formu bulunmaktadir. Bireyin paylasamadigi, duygu ve düsüncelerini anlamaya yönelik bir testtir. Birey bu testte eksik cümleleri tamamlayis biçimiyle, ilgilerini, tutumlarini, arzularini, beklentilerini, sikintilarini vb. duygu ve düsüncelerini yansitir. Bireyin iç dünyasina ait bilgiler edinmek istendigi zaman kullanilir.

Louisa Düss psikanalitik hikayeler testi : 1940 lı yıllarda oluşturulmuştur ve bir seri kısa hikayelerden oluşturulmuştur. (10 tane) ve kişi bunları tamamlayacaktır. Her öykünün bir içeriği vardır. Psikanalitik teoriye uygun olarak, her gelişim dönemine uyan olası problemi ortaya koymaktadır. Louisa Düss testi, sorunları çözümlemek ve anlayabilmek için hazırlanmış tekniklerin gelişmişlerinden biridir. Bu testte yaralanılan hikayeler, çocukların anlayabilecekleri ve ilgi duyabilecekleri biçimde yapılandırılmıştır. ÖĞRENCİLER İÇİN :

Çalışma Davranışını Değerlendirme Ölçeği : Öğrencilerin çalışmaya başlama ve sürdürme, bilinçli çalışma ve öğrendiğini kullanma, ders dinleme ve not tutma, ödev hazırlama, sınav durumları hakkında bilgi verir. Elde edilen sonuca göre, eksik noktaların tamamlanması, yanlış çalışma davranışlarının düzeltilmesine olanak sağlar.

Öğrenme Biçimi Belirleme Formu : Öğrencilerin neyi, nasıl daha kolay öğrendikleri, baskın öğrenme alanları ve biçimlerini ortaya çıkarır. denir.

Dikkat TestleriStres Düzeyi ÖlçekleriSınav Kaygısı ÖlçeğiAkran Baskısı Ölçeği

GELİŞİM ÖLÇEK VE ENVANTERLERİ

AGTE- Ankara Gelişim Tarama Envanteri:  0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar çocukların aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve öz bakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır. Uygulayıcı tarafından anne-babaya yöneltilen soruların yanı sıra çocuk da aynı zamanda gözlem altına alınmaktadır. Adım adım çocuğun sahip olduğu her beceri değerlendirmeye alınmaktadır. Çocuğun beceri alanlarındaki gelişiminin, takvim yaşına uygun olup olmadığı puanlanmakta ve değerlendirme raporu oluşturulmaktadır.Peabody Resim- Kelime Testi: 2,5-18 yas arasindaki bireylere uygulanan dil gelisimini ölçmek amaciyla uygulanan bir testtir.

kaye anlatmaya teşvik edici 30 karttan oluşur. kişilere daha önceden hazırlanmış 10 tane Benton Görsel Bellek Testi : Görsel – mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılabilir. Şekillerin farklı sürelerde sunumunu, Şeklin bakarak çizilmesini, Çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya Başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir.Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.için

Torrance Yaratıcı Düşünme TestleriGoodenough- Harris Çizim Testi ( Bir İnsan Çiz)